دومین دوره انتخابات خانه مطبوعات استان مازندران برگزار شد.

به گزارش دریادیم ، دومین دوره انتخابات خانه مطبوعات استان مازندران همزمان با ۱۳ استان کشور به صورت الکترونیکی صبح امروز برگزار شد.

محمدرضا بهرامی و حسین قاسمی دو خبرنگار رامسری توانستند با آرا بالای خبرنگاران مازندران به هیئت مدیره خانه مطبوعات استان راه یابند.

در این انتخابات که با مشارکت ۸۰ درصدی خبرنگاران استان مازندران همراه بود از مجموع ۴۱۴ رای ؛ حسین قاسمی ۲۵۰ رای در بخش بازرسی و محمدرضا بهرامی ۲۱۲ رای در بخش مدیران مسئول کسب کردند.

از نکات قابل توجه این است که کل اعضای هیئت مدیره جدید از غرب استان مازندران انتخاب شده اند که برای اولین بار است شاهد این اتفاق مبارک هستیم.

عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران تعداد آرا منتخبین را به شرح زیر اعلام کرد:

ساسان شیخی ۲۵۶ رای
حسین قاسمی ۲۵۰ رای
سیده فریبا حسینی ۲۴۶ رای
شهرام فهیمی ۲۳۸ رای
محمدرضا طالش بهرامی ۲۱۲ رای
سیدقادر موسوی نژاد ۱۹۶ رای
علی یوسفی ۱۹۵ رای
صفر لفوتی با ۱۶۵ رای
مهدی آهنگربهان با ۱۶۲ رای

  • نویسنده : امیرحسین عمید