در جلسه هیئت مدیره و بازرسین خانه مطبوعات استان مازندران انتخاب خبرنگاران رامسری در کمیته های تخصصی خانه مطبوعات مازندران صورت گرفت.

به گزارش پایگاه خبری دریادیم ، در جلسه هیئت مدیره و بازرسین خانه مطبوعات استان مازندران و با اکثریت آرا تعدادی از دبیران و اعضای کمیته های تخصصی خانه مطبوعات استان مازندران انتخاب شدند

در این بین نام ۶ خبرنگار رامسری در این کارگروه ها به چشم میخورد که اسامی به شرح زیر است :

محمدحسین شعشعانی رابط خانه مطبوعات در شهرستان رامسر

جلال کمالی دبیر کمیته هماهنگی ادارات و نهادهای منطقه ۵ خانه مطبوعات

امیرحسین عمید عضو کمیته جشنواره و همایش های منطقه ۵ خانه مطبوعات

مینو وکیل نژاد عضو کمیته نشست های خبری منطقه ۵ خانه مطبوعات

تارا هاشمی عضو کمیته ورزشی منطقه ۵ خانه مطبوعات

طیبه شیریان عضو کمیته آموزش منطقه ۵ خانه مطبوعات

لازم به ذکر است منطقه ۵ خانه مطبوعات، کلیه شهرستانهای غرب استان مازندران را شامل می شود.

  • نویسنده : حسین قاسمی
  • منبع خبر : دریادیم