مدیر فرودگاه شهدای رامسر از انجام مانور عمليات زمستانی اين فرودگاه با هدف آمادگی نيروی انسانی و تجهيزات برف روبی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دریادیم ، مدیر فرودگاه شهدای رامسر از انجام مانور عملیات زمستانی این فرودگاه با هدف آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات برف روبی خبر داد

ارشاد حاتمی افزود: هدف از این مانور، آمادگی نیروی انسانی و ارزیابی تجهیزات جهت عملیات برف روبی و هماهنگی با نیروهای مرتبط خارج از فرودگاه بوده است

وی گفت: در این مانور طبق برنامه زمان بندی عملیات زمستانی شرکت، علاوه بر استقرار تجهیزات برف روبی در اپرون، بر اساس چک لیست های تهیه شده تجهیزات مذکور وارسی و کارکرد آنها مورد تأیید قرار گرفت

حاتمی افزود: با هماهنگی صورت گرفته در صورت بارش برف، با اولویت سطوح پروازی (ایرساید) و سپس لند ساید (از خیابان ورودی به فرودگاه تا جلوی ترمینالها) عملیات برف روبی انجام خواهد شد و ارگانهای مستقر در فرودگاه نیز ماموریت دارند محدوده مکانی خود را برف روبی نمایند
رییس فرودگاه رامسر گفت: طبق هماهنگی که با نمایندگان فرمانداری و شهرداری رامسر و کتالم و ساداتشهر، عملیات برف روبی با اولویت مسیر منتهی به فرودگاه شهدای رامسر انجام خواهد شد.

  • نویسنده : امیرحسین عمید
  • منبع خبر : دریادیم