فراهم کردن وسایل و تجهیزات آتش نشانی از مهمترین عوامل جلوگیری از تلفات جانی در حوادث احتمالی و حریق است.

به گزارش دریادیم،آتش نشانی مهمترین بازوی مدیریت شهری در موقع بحران است و حفاظت از جان شهروندان در موقع بروز حوادث برعهده آتش نشانان، این ناجیان همیشه حاضر است بنابراین بهره گیری از تجهیزات کارآمد تاثیر بسزایی بر عملکرد آتش نشانان دارد .


ناصر رنجبر شهردار شلمان با اشاره به تجهیز کردن آتش نشانی این شهر اظهار کرد: مجموعه شهرداری شهرداری شلمان با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهراین شهر در راستای توسعه تجهیزات و امکانات آتش نشانی همه تلاش خود را بکار خواهد بست.
وی از بازسازی اساسی ،تجهیز و ارتقای فنی کامیون آتش نشانی آتیکو واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شلمان خبر داد و افزود: برای بازسازی این کامیون بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ريال جهت خدمات رسانی بهتر در حوادث احتمالی به شهروندان شلمان هزینه شده است.
شهردار شلمان با آرزوی امنیت و آرامش برای شهروندان گفت:امیدواریم با همراهی و حمایت های همه ی دستگاه‌های اجرایی با شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان بتوانیم شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون این شهر باشیم.