فرماندار رامسر توسعه روستاها و خدمات رسانی به مردم در اولویت کار است.

به گزارش دریادیم ، محمد آزاد در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه نسبت به رفع خواسته ها و نیازهای مردم بخش دالخانی اقدام اساسی انجام بگیرد گفت: در شهرستان رامسر از سال گذشته در حوزه تقسیمات با پیگیری های مکرر بخش جدید دالخانی راه اندازی شد.

وی افزود: در گذشته شاهد حضور بیشمار مردم در فرمانداری و بخشداری بودیم که تعدد مراجعان کار سبب سخت شدن کار و نارضایتی در ادارات می شد.

فرماندار رامسر تصریح کرد: تشکیل بخش دالخانی سبب تسریع و سهولت خدمات رسانی به مردم شده است.

وی افزود: ایجاد بخش دالخانی خواسته ۴۰ ساله مردم شهرستان رامسر بوده که دولت تدبیر و امید با کار کارشناسی و برنامه ریزی شده این امر را محقق کرد و ایجاد بخشداری بعنوان یک زیر ساخت مورد نیاز شهرستان رامسر است.

محمد آزاد گفت: ۲۰ پروژه زیر ساختی در شهرستان رامسر مورد بهره برداری و شکل اجرایی دارد.

وی افزود: بهره برداری از باند جدید فرودگاه رامسر بعنوان یک طرح ملی سبب توسعه حمل و نقل هوایی و رونق گردشگری و اقتصاد می شود.

وی با تاکید بر توسعه و تقویت زیر ساخت ها تصریح کرد: روزهای خوب و خوش برای شهرستان رامسر و بخش دالخانی پیش بینی میکنیم

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر گفت: از نقد منصفانه که بر مبنای واقعیت باشد استقبال میکنیم و باید داشته های خود را به رخ دیگران بکشیم و در جایگاه فرماندار تمام تلاش با دستگاه های اجرایی و نهادها ایجاد میکنیم

  • نویسنده : جلال کمالی