سعدی پور توانمندی لازم در جایگاه مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران را دارد.

به گزارش دریادیم ، یادداشتی از جلال کمالی سردبیر هفته نامه موج شمال منتشر می کنیم.

چندی پیش بود که زمزمه انتصاب مدیر کل پرتلاش و توانمند آموزش و پرورش استان مازندران علیرضا سعدی پور بر زبان ها جاری شد و مدیریت جهادی و عملکرد خوب وی در این حوزه سبب شد وزیر آموزش و پرورش و استاندار مازندران به این حقیقت دست یابند که سعدی پور توانمندی لازم در جایگاه مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران را دارد.

گرچه برخی چالش های حوزه آموزش و پرورش در کشور مورد انتقاد است اما مدیرانی که جنس آموزش و پرورش را می شناسند در کالبد شکافی چالش های این حوزه و رفع مشکلات آن تدبیر ویژه ای دارند.

پس از انتصاب سعدی پور در آموزش و پرورش مازندران برنامه محوری و مدیریت کاربردی جهت ارتقای این حوزه با جلسات منظم و هدفمند آغاز شد که شاهد تحول و توسعه پذیری این حوزه هستیم.

سعدی پور مدیری که نگاه یکسان به تمامی نقاط استان مازندران دارد و شرق و غرب نمیشناسد، در دوره ای که برخی بر طبل شرق و غرب میکوبند تا عملکرد مدیران را زیر سوال ببرند، درایت و توانمندی و پیگیری های این مدیر کل سبب رفع چالش ها و نگرانی های این حوزه گردیده است.

قطعا آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد اجرایی نقش بزرگی در یادگیری و پرورش فرزندان دارد تا با طلوع آنها آیندگان شاهد نسلی همراه با تحصیلکردگان و نخبگان باشند

اگر آموزش و پرورش بتواند به فراخور نامش دیکته ای مناسب بر مشق دانش آموزان داشته باشد قطعا چالش های فرهنگی و اجتماعی نیز کاهش می یابد تا جامعه ای پاکیزه از علم و فرهنگ داشته باشیم.

  • نویسنده : جلال کمالی