به گزارش دریادیم ، یک منبع موثق در گفتگو با پایگاه خبری دریادیم گفت:یک عضو شورای اسلامی کتالم و ساداتشهر با ارسال نامه ای به رییس این شورا نوشت شرایط حضور در جلسات و دفتر این شورا را ندارم. این منبع گفت:این عضو شورا در نامه خود به رئیس شورا اظهار داشت یکی از اهالی […]

به گزارش دریادیم ، یک منبع موثق در گفتگو با پایگاه خبری دریادیم گفت:یک عضو شورای اسلامی کتالم و ساداتشهر با ارسال نامه ای به رییس این شورا نوشت شرایط حضور در جلسات و دفتر این شورا را ندارم.

این منبع گفت:این عضو شورا در نامه خود به رئیس شورا اظهار داشت یکی از اهالی کتالم با حضور در دفتر شورا با توهین به وی به علت اینکه بیشترین کارهای انجام‌شده این شهرداری را به سمت ساداتشهر سوق می دهد انجام امور شورایی را برای وی سخت کرده است.

این عضو شورا توهین های این شهروند کتالمی را مداوم دانسته است.

گفتنی است رئیس شورا نیز ذیل نامه دستور نامه نگاری به رئیس شورای تامین شهرستان در خصوص این موضوع را داد.

  • نویسنده : محمدرضا بهرامی