رئیس بنیاد مسکن رامسر شناسایی ظرفیت هر ملک و شخص در روستاها در راستای طرح رونق و اشتغال میباشد

به گزارش دریادیم ، ابراهیم غنمی ریاست بنیاد مسکن شهرستان رامسر در گفتگویی گفت:هدف از طرح توسعه پایدار اشتغال زایی شناسایی ظرفیت های هر ملک و شخص در روستا ، در راستای طرح رونق و اشتغال دانست .

وی افزود: طرح توسعه پایدار اشتغال زایی با رویکرد منظومه روستایی در راستای جز بند الف ماده برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه مکلف بود جهت طرح توسعه اشتغالزایی روستایی برنامه ای را تدوین و در اختیار دولت قرار دهد.

غنمی ادامه داد: استان مازندران بعنوان پایلوت طرح اشتغالزایی در روستاها بنیاد مسکن را مکلف نمود تا برنامه ای در همین راستا تنظیم و به صورت جامع ارائه دهد.

رئیس بنیاد مسکن رامسر بیان داشت:با توجه به اینکه بنیاد مسکن در سالهای ۹۴ و ۹۵ در منظومه بابل کنار چنین برنامه ای را تدوین کرده بود نیز مبنای اعتماد این طرح به بنیاد مسکن داده شد و خوشبختانه در اواخر سال ۹۷ طی تفاهم نامه ای با سازمان بودجه و برنامه بنیاد مسکن نسبت به تعیین مشاور اقدام و در طرح توسعه پایدار اشتغال زایی روستایی گام مثبت برداشت.

وی همچنین گفت : در استان مازندران بطور کل از گلوگاه تا رامسر با تعیین ۷ مشاور بطور همزمان در حال اجرای طرح توسعه روستاها فعال می باشند و شهرستان های عباس آباد ، تنکابن و رامسر بعنوان یک ناحیه بنام ناحیه ۷ مشخص و انتخاب شد که خانم نعمتی مسئول این بخش معرفی گردید.

غنمی افزود: طی جلسات توجیهی با بخشداران و فرمانداران ، دهیاران و شوراها که در شهرستان تنکابن برگزار شد، مشخص گردید تا برنامه خوب جهت اجرای درست این طرح تدوین و به مرکز ارائه گردد

ریاست بنیاد مسکن با اشاره به اینکه ۵۴ دستگاه در طرح توسعه اشتغالزایی روستاها پای کار هستند اذعان داشت: با هماهنگی بخشداران بخش مرکزی و دالخانی جلسه با دهیاران را به جهت تکمیل پرسشنامه با موضوعات ویژه طرح، مشکلات روستا و ارائه برنامه با توجه به ظرفیت های بخش مشخص کردیم که این طرح شامل تمامی روستاهای شهرستان رامسر می باشد.

  • نویسنده : تارا هاشمی