رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر از فعالیت ۲۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در شهرستان خبر داد.

به گزارش دریادیم ، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر گفت: این مرکز با دارا بودن پنج کارگاه آموزشی دررشته های برق، جوش، چوب، الکترونیک و خدمات آموزشی و کارآفرینی، سالیانه با آموزشهای مهارتی به حدود ۷۵۰ نفر بطور رایگان خدمات مهارتی ارائه می نماید

وی افزود: ۲۰ آموزشگاه آزاد فعال فنی و حرفه ای بعنوان بازوان توانمند مهارتی در شهرستان در کلیه رشته های خدماتی، کشاورزی،گ فنی و هتلداری و گردشگری مشغول ارائه خدمات هستند

ولیمور بیان داشت: درسه ماه اخیر، حسب دستور رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مبنی بر تسهیل اعطای مجوز آموزشگاه های آزاد، پس از ثبت نام در پورتال جامع فنی وحرفه ای، سه روز پس از تکمیل درخواست، موافقت اصولی صادر می شود که در شهرستان رامسر نیز تاکنون ۱۳ آموزشگاه آزاد در رشته های متفاوت موافقت اصولی گرفته و انشالله همگی به افتتاح خواهند رسید

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر هچنین گفت: این مرکز بطور متوسط سالیانه از ۱۵۰۰ نفر آزمونهای آنلاین، صنعت ساختمان و صنایع دستی برگزار می نماید که به قبول شدگان گواهینامه مهارت و کارت صنعت ساختمان درجه دو و سه اعطا میگردد.

  • نویسنده : عباس احمدی