شهروندی با انتقاد از عملکرد مسئولین شهری کتالم و ساداتشهر در یادداشتی نوشت

به گزارش پایگاه خبری دریادیم ، شهروندی با انتقاد از عملکرد مسئولین شهری کتالم و ساداتشهر در یادداشتی نوشت

از جناب شهردار محترم کتالم و ساداتشهر و واحد فنی و شهرسازی مصرانه تقاضا دارد بفرمایند با چه دید فنی و ترافیکی انتهای جداکننده ها در محدوده نزدیک به دوربرگردانها یا بریدگی چهاراه بسمل و بازار ساداتشهر اینچنین غیر استاندارد اجرا شده است؟

برای مثال در چهارراه بسمل و میدان بازار ساداتشهر هنگامی به محدوده اصلی دوربرگردان یا بریدگی چهاراه و بازار می رسیم پهنای این جداکننده ها بصورت غیر فنی عریضتر شده؟

چه کسانی طراح آن به این شکل هندسی بوده که باعث می شود در امتداد این مسیر وقتی وسایل نقلیه با عرض یکسان جداکننده ها به محدوده ی دوربرگردان ها و یا بریدگی های چهارراه بسمل و بازار ساداتشهر میرسند ناگهان عرض جاده کم و عرض جداکننده ها زیاد و شاخک های آن وارد مسیر و ناچارا موجب برخورد ماشین ها بخصوص لاستیک سمت راننده با جداول بتونی آن می شود.

حتی اگر در حال حاضر هم بازدید صورت گیرد اثر برخورد لاستیک ماشین ها با جدول جداکننده در محدوده ی شاخک های بتونی که وارد خیابان شده اند به وضوح قابل رویت است.

هنگامی که دو وسیله نقلیه بطور همزمان و یا حتی یک وسیله نقلیه در مسیر و امتدادی با عرض یکسان مسیر خیابان را طی می کند وقتی به این دوربرگردان یا بریدگی می رسد جهت جلوگیری از ایجاد سانحه و برخورد ناگزیر به انحراف به راست و یا درصورت ناآشنایی به مسیر ناخودآگاه به این جدول های بتونی برخورد می کند.

از دست اندر کاران ذیربط در شهرداری و شورای شهر کتالم وساداتشهر میخواهیم با اصلاح هندسی مانع از خسارت به وسایل نقلیه شهروندان و احیانا ترافیک در محدوده های مورد اشاره شوند.

  • نویسنده : شهروند
  • منبع خبر : دریادیم