حکم انتصاب از سوی آقای حسن رجبی رئیس هیات کاراته استان مازندران مهندس محسن کیهان ثانی به عنوان مشاور عالی هیات کاراته استان مازندران منصوب شد

حکم انتصاب
از سوی آقای حسن رجبی رئیس هیات کاراته استان مازندران مهندس محسن کیهان ثانی به عنوان مشاور عالی هیات کاراته استان مازندران منصوب شد

  • نویسنده : جلال کمالی/ خبرنگار
  • منبع خبر : دریادیم