محمدرضا بهرامی در یادداشتی نوشت ، معضل سد معبر در کتالم و ساداتشهر و عدم اقدام شهرداری

به گزارش پایگاه خبری دریادیم ، محمدرضا بهرامی خبرنگار رامسری در یادداشتی نوشت:

جمع آوری و ساماندهی سد معبر طبق قانون بر عهده شهرداری ها می باشد.

سد معبر و ایجاد بساط در پیاده روها و حاشیه خیابان ها علاوه بر تضییع حقوق عابران پیاده و مغازه دارانی که برای مغازه های خود مالیات پرداخت می کنند باعث می شود شهر چهره زشتی به خود بگیرد.

به نظر می رسد در این میان کتالم و ساداتشهر از نظر سد معبر نمره نخست شهرستان رامسر دارد.

در هر نقطه شهر بساطی پهن است عابران در برخی از نقاط پیاده روهای شهر به سختی عبور می کنند و…

از ابتدای روی کار آمدن رضوانی به عنوان شهردار کتالم و ساداتشهر گرچه اقداماتی برای جمع آوری سد معبرهای سطح شهر انجام شد ولی کافی نبود.

عدم اقدام قاطع شهرداری در ساماندهی این معضل باعث می شود مجددا پس از مدتی دوباره شاهد این معصل باشیم.

گویا افرادی که سد معبر می کنند قلق شهردار محترم را به درستی فهمیدند و زیاد به هشدارهایش توجهی نمی کنند.

  • نویسنده : محمدرضا بهرامی
  • منبع خبر : دریادیم