رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر از واکسینه ۱۲۰ عضو کادر بهداشتی درمانی با واکسن اسپوتنیک وی طی دو مرحله خبر داد.

به گزارش دریادیم ، دکتر حمیدرضا مبشری بااعلام خبر فوق گفت : مرحله اول واکسیناسیون در تاریخ ۲۳ و ۲۵ بهمن با واکسینه ۱۵ نفر و مرحله دوم در تاریخ های ۹ و ۱۰ اسفند با واکسینه ۱۰۵ نفر انجام شد

وی افزود: ۱۵ نفری که در تاریخ ۱۲ بهمن واکسینه شدند ، دز دوم واکسن خود را ۱۴ و ۱۶ اسفند دریافت خواهند کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر از مساعد بودن حال عمومی کلیه افراد واکسینه شده خبر داد و گفت: درد خفیف محل تزریق و تب از جمله عوارض طبیعی تمامی واکسن هاست که در تعداد اندکی از افراد واکسینه شده رخ داده که در کمتر از ۲۴ ساعت رفع شد.

دکتر مبشری افزود: کلیه مراحل واکسیناسیون بر اساس پروتکل ها و دستورالعمل های ابلاغی صورت میگیرد و قرار است تا پایان سال کلیه پرسنل بهداشتی درمانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند بر اساس اولویت ها واکسینه شوند.

این مسئول گفت: مرحله سوم محموله واکسن نیز برای ادامه واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان نیز بزودی وارد شهرستان خواهد شد.