همکاران محترم رسانه ای استان مازندران به جهت فرافکنی که بعضی از دوستان ایجاد کردند و دوست دارند همیشه به جای کمی تفکر فقط به حاشیه ها دامن بزنند و از طرفی دایما به منطقه غرب استان مازندران توهین می کنند و آن را جدای از مازندران می دانند مواردی را اعلام می کنیم: تقدیر […]

همکاران محترم رسانه ای استان مازندران به جهت فرافکنی که بعضی از دوستان ایجاد کردند و دوست دارند همیشه به جای کمی تفکر فقط به حاشیه ها دامن بزنند و از طرفی دایما به منطقه غرب استان مازندران توهین می کنند و آن را جدای از مازندران می دانند مواردی را اعلام می کنیم:

تقدیر و تشکر داریم از همه اهالی رسانه استان مازندران که بیشترین مشارکت را نسبت به استانهای دیگر داشتند و ثابت کردند رسانه های مازندران یک نه بلکه چند پله از سایر استانها در حوزه رسانه بالاتر هستند.

از مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران ، معاون محترم فرهنگی و رسانه ای این اداره کل و اعضای ستاد برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان مازندران که بر پایه قوانین ، بخشنامه ها و مفاد اساسنامه نسبت به برگزاری انتخابات تلاش کردند و در بین تمامی استانها یکی از استانهای موفق در برگزاری انتخابات بودند تشکر می کنم.

از دوستان رسانه ای که اتحاد و وحدت را نشان دادند تشکر می کنم چون وقتی به تعداد آرای منتخبین نگاه می شود این نکته مهم دریافت می گردد که رای ، رای تمام شهرستانهای استان مازندران بوده است.

بعضی از دوستان اعلام می کنند که اعضای خانه خبرنگار نیستند باید عنوان شود بر اساس ماده ۴۲ فصل ۵ اساسنامه خانه مطبوعات تمام همکاران یک رسانه به تشخیص مدیرمسئول آن رسانه می توانند عضو خانه مطبوعات باشند آنهایی که بیمه رسانه هستند بدون در نظر گرفتن سهمیه همه آنها با بارگذاری مستندات بیمه می توانند عضو باشند و غیر از آن هر نشریه دارای سهمیه هایی است که روزنامه ها ۶ ، هفته نامه ها ۴ ، سرپرستی ها ۴ ، سایت های خبری ۴ و سایر ۲ که به غیر از آن مدیرمسئول نمی تواند سهمیه اصلی معرفی شوند و همه افتخاری می شوند و تمام اعضای خانه مطبوعات استان مازندران از سوی مدیران مسئول معرفی شده اند.

یکی از بزرگواران اعلام کرده از نشریه ای که سرپرستی آن بر عهده بنده بوده تعدادی عضو خانه شدند و امروز نیستند باید عنوان کنم آن نشریه در سال ۹۶ در استان مازندران دفتر مرکزی اش قرار داشت به مدیرمسئولی آقای دکتر حسن زاده اشرفی و افرادی عضو شدند و لذا در ماههای اخیر بارها و بارها اعلام شد هر رسانه ای که اکنون افراد با آن رسانه همکاری نمی کنند و عضو خانه شده اند مکاتبه تا آن افراد حذف شوند که بسیاری از رسانه ها این کار را انجام داده اند.

فردی در بیانیه ای اعلام داشته صدها نفر نتوانستند به دلیل فرصت اندک در سامانه عضو خانه مطبوعات شوند در صورتی که سامانه فوق در سال ۹۶ در کل کشور طراحی و عضو گیری در آن آغاز شده بود و در همین بیانیه اعلام کردند به دلیل الکترونیکی بودن امکان دسترسی به یوذر و پس ورد افراد که به هیچ وجه ممکن این اتفاق رخ نمی دهد زیرا مرکز اصلی سامانه سراسری خانه مطبوعات در معاونت مطبوعاتی بوده و در استانها نه ارشاد و نه خانه دسترسی به کلیت سایت را نداشته و ندارند و در جایی دیگر این بیانیه اعلام شد چرا رای بعضی منتخبان ۱۲۰ درصد رشد داشت باید این را از دوستانی پرسید که به منتخبان رای دادند و طبق اساسنامه قبل از رای گیری تراز خانه و گزارش عملکرد خانه در سایت خانه مطبوعات بارگذاری شد.

نکته مهم تایید نهایی اعضای خانه مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد که معاونت مطبوعاتی نیز بر سامانه نظارت دارد و طبق اساسنامه عضویت اولیه در خانه مطبوعات بر عهده اعضای هیات مدیره همان دوره می باشد و مجری برگزاری انتخابات معاونت مطبوعاتی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها می باشند.

اعلام کردند در خردادماه فقط از غرب استان مازندران ۷۰ نفر عضو خانه مطبوعات شدند که باید عنوان شود در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۷ نفر عضو خانه مطبوعات استان مازندران شدند که این روند در چند استان حتی بیشتر از مازندران بوده است و ۷۰ نفر از آنها از غرب استان مازندران بوده اند و ۶۵ نفر از شهرستانهای شرق استان مازندران که همه این افراد بر اساس مفاد اساسنامه و طبق قوانین مربوطه عضو خانه شده و حق قانونی و طبیعی آنها بوده است.

اعلام کردند بیش از دو سوم اعضای خانه مطبوعات از منطقه غرب استان مازندران است که اگر باشد آنها هم اهل همین استان هستند اما واقعیت این است از مجموع ۵۱۴ عضو خانه مطبوعات ۱۶۸ نفر از شهرستانهای محمود آباد تا رامسر می باشند و تعداد ۳۴۵ نفر از شهرستانهای آمل تا گلوگاه عضو مازندران هستند که همه این عزیزان قابل احترام و همه با هم این افتخار را دارند که در کشور بیشترین عضو خانه را استان مازندران دارد.

متاسفانه بعضی از دوستان با آمارهای اشتباه دیگران مطالب خود را منتشر می کنند که نیاز است کمی بیشتر تحقیق نمایند زیرا باید عنوان کنم این رای منتخبین از تمام شهرستانهای استان مازندران بود رای احترام به پیشکسوتان خبری ، رای احترام به بزرگان رسانه ای ، رای احترام به اصحاب رسانه بود. درست است منتخبین از منطقه غرب استان مازندران هستند اما در شهرستانهای دیگر رای داشتند و حتی در مرکز استان مازندران و بعضی از شهرستانها دوستان رسانه ای منت گذاشتند برای کسب آرای بیشتر منتخبین تلاش کردند که جای قدردانی دارد و به درستی وحدت و اتحاد رسانه های استان مازندران در رای به منتخبین خانه مطبوعات در تعداد آرا مشخص و نمایان است.

دوستان نباید بعد از اعلام نتایج به تخریب همکاران خود در منطقه غرب استان بپردازند و معتقدم دوستان پی می بردند چرا رای ما در رقابت با فردی در شهر محل سکونت آن فرد بیشتر از وی بوده ، دوستان باید به دنبال آن باشند چرا در دفتر محل کار بعضی از دوستان رای به مخالف ائتلاف آنها دادند، آن زمانی که دوستان به نامزدهای انتخابات خانه زنگ می زدند و درخواست می کردند انصراف دهید به نفع جریان خاص باید فکر می کردند ، آن زمانی که دوستان ناجوانمردانه هر چه تهمت بود بدون مستندات به طرف مقابل می زدند باید فکر می کردند.

اما این دوره انتخابات بدور از هرچه نتیجه ای چند چیز را به ما ثابت کرد: وقتی شب قبل انتخابات ۷ تن از پیشکسوتان منطقه غرب استان مازندران برای اتحاد بچه ها ورود می کنند و حتی به دوستان خودشان در تمام شهرستانهای مازندران زنگ می زنند یعنی همیشه باید به این نعمتان حوزه رسانه احترام بگذاریم ، وقتی اهالی رسانه غرب استان مازندران به ریش سفیدان رسانه احترام می گذارند باید به آنها دستمریزاد گفت، وقتی دوستان خوب و همکاران صادق در شهرستان ساری ، قائمشهر ، نکا، بهشهر ، آمل ، بابل،بابلسر ، فریدونکنار در روزهای پایانی به کمک ما آمدند و تلاش کردند تا افزایش آرا را شاهد باشیم و وقتی بعضی از دوستان نامزد انتخابات بعد از اعلام نتیجه اعلام کردند در کنارتان هستیم خدا را شکر می کنم به داشتن چنین دوستان مهربان و با وفایی که امیدوارم بتوانم همانند گذشته با آنها صادق باشیم و احترام بگذاریم.

حال انتخابات تمام شد و قطعا در صورتی در خانه مطبوعات دوره هشتم که افتخار حضور در این خانه در دوره هفتم و ششم را داشتیم موفق خواهد شد که بتواند از تمام ظرفیت های رسانه ای استان برای ارتقای فعالیت رسانه ای در بخش های مختلف استفاده کند ، قطعا و قطعا و قطعا تمامی اهالی رسانه دوره ای متفاوت از خانه مطبوعات استان مازندران را مشاهده خواهند کرد و با همکاری و مساعدت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون محترم فرهنگی و رسانه ای ایشان که نهایت همکاری را با خانه مطبوعات در دوره هفتم داشتند روزهای خوبی برای اهالی رسانه استان مازندران اتفاق خواهد افتاد.

سپاس از تمام اهالی رسانه استان مازندران – ساسان شیخی و شهرام فهیمی