سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه اصناف مردمی ترین شکل بنگاههای اقتصادی و بزرگترین گروه کارفرمایی کشور است،گفت: بیش از 60 هزار واحد صنفی در تامین اجتماعی گیلان دارای پرونده کارگاهی است.

به گزارش دریادیم، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی گیلان در آستانه اول تیرماه (( روز اصناف )) با اشاره به اینکه گروه مذکور بزرگترین و گسترده ترین جامعه کارفرمایی کشور و دارای مردمی ترین شکل فعالیتهای اقتصادی میباشد با صدور پیامی این مناسبت را تبریک گفت به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در این پیام آمده است :

اصناف به عنوان مردمی ترین شکل بنگاههای اقتصادی کشور ، بارزترین و بزرگترین گروه کسبه و صاحبان مشاغل آزاد را تشکیل میدهند که درعرصه های مختلف تولیدی ، توزیعی و خدماتی ، تجلی فعالیت و تلاش آنها سبب گردش چرخهای اقتصادی جامعه و فراهم گردیدن بستری مطمئن برای معیشت و از سویی رفع نیازهای شهروندان میگردد .
این گروه همچنین به مثابه بزرگترین بخش از جامعه کارفرمایی تلقی شده و از ارکان اصلی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی محسوب میگردند لذا ضمن تبریک فرارسیدن اول تیرماه (( روز اصناف )) به تمامی فعالان و دست اندرکاران این تشکل ، با قدردانی از همراهی و همسوئی و مشارکت در نشستها و فعالیت های کاری ، سلامتی ، عزت و تداوم توفیق برایتان از یزدان پاک آرزومندم .
شایان ذکر است بیش از 60 هزار واحد صنفی در تامین اجتماعی گیلان دارای پرونده کارگاهی بوده و این قشر افزون بر دو سوم جامعه کارفرمایی استان را تشکیل میدهند .