اخلاق و تعامل حسین زادگان گره گشای مشکلات و سبب توسعه مازندران شده است 08 جولای 2020

در دیدار با استاندار مازندران در استانداری مازندران مطرح شد:
اخلاق و تعامل حسین زادگان گره گشای مشکلات و سبب توسعه مازندران شده است

در دیدار با استاندار مازندران در استانداری مازندران ، اخلاق و تعامل حسین زادگان گره گشای مشکلات و سبب توسعه مازندران شده است.

لزوم بازنگری در شکل هندسی محدوده ی دوربرگردان جداکننده های یا بریدگی های تقاطع هلال احمر و بازار ساداتشهر 08 جولای 2020

شهروندی در یاداشتی انتقادی از عملکرد مسئولین شهری کتالم و ساداتشهر نوشت:
لزوم بازنگری در شکل هندسی محدوده ی دوربرگردان جداکننده های یا بریدگی های تقاطع هلال احمر و بازار ساداتشهر

سعدی پور امید را در دل آموزش و پرورش زنده کرد 19 ژوئن 2020

سردبیر هفته نامه موج شمال در یادداشتی مطرح کرد:
سعدی پور امید را در دل آموزش و پرورش زنده کرد

پلنگ اشکور، امیدها و بیم ها 18 ژوئن 2020

به قلم محمدرضا بهرامی خبرنگار رامسری:
پلنگ اشکور، امیدها و بیم ها

بایگانی‌های یادداشت - سایت خبری دریادیم
کمی تفکر به حاشیه دامن نزنید 17 ژوئن 2020
در حاشیه انتخابات خانه مطبوعات مازندران:

کمی تفکر به حاشیه دامن نزنید

همکاران محترم رسانه ای استان مازندران به جهت فرافکنی که بعضی از دوستان ایجاد کردند و دوست دارند همیشه به جای کمی تفکر فقط به حاشیه ها دامن بزنند و از طرفی دایما به منطقه غرب استان مازندران توهین می کنند و آن را جدای از مازندران می دانند مواردی را اعلام می کنیم: تقدیر […]