بایگانی‌های رئیس دادگستری - سایت خبری دریادیم
شفاف سازی در دستگاه قضایی از نان شب واجب تر است 03 جولای 2020
رئیس دادگستری رامسر:

شفاف سازی در دستگاه قضایی از نان شب واجب تر است

رئیس دادگستری شهرستان رامسر شفاف سازی در دستگاه قضایی از نان شب واجب تر است.

حس مسئولیت پذیری گمشده امروز جامعه است 22 ژوئن 2020
رئیس دادگستری رامسر اظهار نمود:

حس مسئولیت پذیری گمشده امروز جامعه است

رئیس دادگستری رامسر حس مسئولیت پذیری گمشده امروز جامعه است.

ادارات در مسائل اجتماعی جزیره ای عمل میکنند 22 ژوئن 2020
رئیس دادگستری رامسر:

ادارات در مسائل اجتماعی جزیره ای عمل میکنند

رئیس دادگستری شهرستان رامسر ادارات در مسائل اجتماعی جزیره ای عمل میکنند.