بایگانی‌های فرمانداری رامسر - سایت خبری دریادیم
ادارات در مسائل اجتماعی جزیره ای عمل میکنند 22 ژوئن 2020
رئیس دادگستری رامسر:

ادارات در مسائل اجتماعی جزیره ای عمل میکنند

رئیس دادگستری شهرستان رامسر ادارات در مسائل اجتماعی جزیره ای عمل میکنند.