بایگانی‌های فرمانده انتظامی - سایت خبری دریادیم
متهم تحت تعقیب پلیس مبارزه با مواد مخدر در رامسر زمین گیر شد 28 شهریور 1399
فرمانده انتظامی رامسر :

متهم تحت تعقیب پلیس مبارزه با مواد مخدر در رامسر زمین گیر شد

فرمانده انتظامی رامسر خبر داد : متهم تحت تعقیب پلیس مبارزه با مواد مخدر در رامسر زمین گیر شد

پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در رامسر 07 مرداد 1399
فرمانده انتظامی رامسر :

پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در رامسر

فرمانده انتظامی رامسر از پلمب ۲۵ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

افزایش کشفیات موادمخدر در رامسر نگران کننده است 15 تیر 1399
فرمانده انتظامی رامسر خبر داد؛

افزایش کشفیات موادمخدر در رامسر نگران کننده است

فرمانده انتظامی رامسر افزایش کشفیات موادمخدر در رامسر نگران کننده است خانواده ها نظارت و مراقبت بیشتری بر فرزندانشان داشته باشند تا به سمت موادمخدر گرایش پیدا نکنند

کشف و ضبط ۲  تُن چوب جنگلی قاچاق و توقیف یک دستگاه نیسان در شهرستان تنکابن 06 تیر 1399
فرمانده انتظامی تنکابن :

کشف و ضبط ۲ تُن چوب جنگلی قاچاق و توقیف یک دستگاه نیسان در شهرستان تنکابن

فرمانده انتظامی تنکابن از کشف و ضبط ۲ تُن چوب جنگلی قاچاق و توقیف یک دستگاه نیسان در شهرستان تنکابن خبر داد