بایگانی‌های نقش آفرینی - سایت خبری دریادیم
کمک مسئولان و نقش آفرینی مردم سبب توسعه و پیشرفت خواهد شد. 27 ژوئن 2020
فرماندار رامسر اظهار کرد:

کمک مسئولان و نقش آفرینی مردم سبب توسعه و پیشرفت خواهد شد.

فرماندار رامسر کمک مسئولان و نقش آفرینی مردم سبب توسعه و پیشرفت خواهد شد.