بایگانی‌های هتل - سایت خبری دریادیم
آغاز فرآیند تخریب و آواربرداری سالن سینمای هتل پارسیان رامسر برای بازسازی 13 جولای 2020
مدیرکل هتل پارسیان رامسر:

آغاز فرآیند تخریب و آواربرداری سالن سینمای هتل پارسیان رامسر برای بازسازی

مدیرکل هتل پارسیان رامسر از آغاز فرآیند تخریب و آواربرداری سالن سینمای هتل پارسیان رامسر برای بازسازی خبر داد.

افزایش ضریب امنیت و سرعت با توسعه هوانوردی عمومی 07 جولای 2020
مدیرکل فرودگاه های استان مازندران در رامسر:

افزایش ضریب امنیت و سرعت با توسعه هوانوردی عمومی

سعداله وطن خواه مدیرکل فرودگاه های استان مازندران افزایش ضریب امنیت و سرعت با توسعه هوانوردی عمومی