بایگانی‌های پسر - سایت خبری دریادیم
۹۴ اثر دانش آموزی در جشنواره مجازی طرح یاریگران زندگی شهرستان رامسر 22 جولای 2020
مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر

۹۴ اثر دانش آموزی در جشنواره مجازی طرح یاریگران زندگی شهرستان رامسر

محمد صادق امینی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر از حضور فعال دانش آموزان دختر و پسر رامسری در جشنواره مجازی طرح یاریگران زندگی خبر داد .