نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد گفت: امروز رسانه مهم است و در الویت قرار دارد و ضرورت دارد اقتصاد رسانه جدی گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری دریادیم ، شمس الدین حسینی در دیدار با منتخبین هشتمین دوره هیات مدیره خانه مطبوعات استان مازندران اظهار داشت: اقتصاد رسانه باید مورد توجه قرار گیرد و با کمک یارانه ای دولت تلاش شود تا امروز رسانه ها دغدغه اقتصادی نداشته باشند و به راحتی به اطلاع رسانی بپردازند.

وی ادامه داد: خانه مطبوعات استان مازندران باید با قدرت در جهت ارتقای سطح کیفی رسانه های استان برنامه ریزی داشته باشد و ما نمایندگان در کنار این خانه در اجرای برنامه های آنها هستیم.

حسینی تاکید کرد: بیمه خبرنگاران یکی از دغدغه مهم اهالی رسانه محسوب می شود که در این زمینه و رفع مشکلات مربوطه از طریق خانه های مطبوعات با نمایندگان مکاتبه تا از طریق سازمان تامین اجتماعی این مشکل بر طرف شود.

نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس اظهار داشت: در اولین جلسه مجمع نمایندگان استان مازندران از اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان دعوت می شود تا ضمن برنامه های خود ، نمایندگان نیز با این تشکل بیشتر آشنا شوند و بتوانیم در سطح ملی به رسانه های استانی کمک کنیم.

وی گفت: از آنجایی که خودم در حال حاضر مدیرمسئول یک مجله اقتصادی هستم و در گذشته نیز در سمت های مختلف رسانه ای فعالیت کردم و بعنوان سخنگوی اقتصادی دولت با رسانه ها در ارتباط بودم به طور کامل آشنایی با این حوزه دارم و قطعا خودم را از شما می دانم و در کنار شما برای ارتقای سطح رسانه ای استان تلاش خواهم کرد.

حسینی بیان داشت: اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات در کمسیون فرهنگی مجلس حاضر و درخواست های رسانه ای خود در سطح ملی پیگیری کنند تا بتوانیم گامی کوچک برای جامعه رسانه ای استان بردارم.

همچنین ساسان شیخی به نمایندگی از هیات مدیره نیز در ابتدای جلسه به گزارش از وضعیت رسانه ای استان پرداخته و درخواست هایی در حوزه اقتصاد رسانه ، بیمه اصحاب رسانه ، نظام صنفی رسانه و… مطرح کرده است.

  • نویسنده : حسین قاسمی
  • منبع خبر : دریادیم