اقتصاد رسانه باید جدی گرفته شود 30 ژوئن 2020

نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس:
اقتصاد رسانه باید جدی گرفته شود

نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد گفت: امروز رسانه مهم است و در الویت قرار دارد و ضرورت دارد اقتصاد رسانه جدی گرفته شود.

حل معضل پسماند برای دولت یک اولویت است 26 ژوئن 2020

استاندار مازندران در بازدید از کارخانه کمپوست تنکابن:
حل معضل پسماند برای دولت یک اولویت است

بایگانی‌های تنکابن - سایت خبری دریادیم
چیزی یافت نشد !