رئیس پلس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از شناسایی شرکت هرمی در رامسر خبر داد.

به گزارش دریادیم ، سرهنگ علی قیصری رئیس پلس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در اجراي طرح شناسايي و پلمپ دفاتر هرمي و شرکت هاي بازاريابي غير مجاز، برابر گزارش واصله مبني بر اينکه يک شرکت بازاريابي شبکه اي با تاسيس دفتر واقع در رامسر اقدام به جذب بانوان شهر جهت سرمايه گذاري مي نمايد، موضوع در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسي هاي محسوس و نامحسوس و تائيد خبر واصله موضوع بلافاصله به دادستان شهرستان اعلام و دستورات لازم در خصوص جلب ليدر و همچنين توقيف مدارک و مستندات و پلمب دفتر اخذ و ماموران در معيت عوامل پليس اماکن و بازرس اتحاديه اصناف به آدرس اعلامي اعزام که در بدو ورود مشخص شد که شرکت فاقد هرگونه تابلو جهت فعاليت مي باشد و چندين نفر از بانوان در داخل دفتر حضور دارند

رئیس پلس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: طي بررسي و مشاهده دفاتر مشخص شد که شرکت فاقد هرگونه مجوز فعاليت مي باشد و تحت عنوان شرکت بازارسازي نوين اقدام به جذب بانوان نموده و توسط فردي با شيوه و شگرد شرکت هاي هرمي بدون مبادله هرگونه کالا مبادرت به آموزش و درخواست وجه از فراگيران مي نمايد.

او افزود: با عنايت به مستندات و جزوه هاي آموزشي موجود، فعاليت شرکت غير قانوني محرز و با اجرا حکم قضايي مسئول شرکت دستگير و مدارک و مستندات توقيف و جهت تکميل تحقيقات به پليس آگاهي دلالت و همچنين دفتر شرکت نيز پلمپ شد.

سرهنگ قیصری گفت: متهمه در تحقيقات تکميلي با توجه به شرايط و مدارک موجود به بزه انتسابي اعتراف و پرونده قضائي تشکيل و پرونده بهمراه متهمه به دادسرا ارسال و با قرار مناسب روانه زندان شد.

  • نویسنده : امیرحسین عمید