سوال در خصوص اصطلاحات و لغات محلی تنکابن و البته  جواب های جذاب  مردم. دیدنش خالی از لطف نیست. شاد باشید

سوال در خصوص اصطلاحات و لغات محلی تنکابن و البته  جواب های جذاب  مردم.

دیدنش خالی از لطف نیست.

شاد باشید